Werkgroepleden, webredactie en postadres per juli 2010

     
 

 

 
Voorzitter:

Yvonne Brakenhoff,
email:
jwbrakenhoff51@hotmail.com
Tel:
0251 655 571 of:

06 376 545 57.
Penningmeester:
Hans Doortmont,
Goudenregenlaan 7,
1901 SM  CASTRICUM,
T:  0251 656255,
E-mail:
hcdoortmont@ziggo.nl

Graag ook op dit adres uw aanmeldingsformulieren inleveren. Kijk ook bij: aanmelding

 

Webredactie:

E-mail: 

webredactie@castricumvoorethiopie.nl
 

Bedoeld voor opmerkingen in verband met deze website zoals foutieve vermeldingen, niet werkende links e.d.

Niet voor inhoudelijke vragen over projecten en organisatie.
 

Overige werkgroepleden:
  • Pastoor Kaleab Maresha

  • Lia Hoogeland

  • Jan van Poppelen

  • Piet de Wolf

  • Annie Assendelft

 

Postadres:

R.-K. parochie de Goede Herder Castricum.
Werkgroep MOV
Dorpsstraat 113,
1901 EK Castricum

(niet voor aanmeldingen, zie bij penningmeester)

Algemeen e-mailadres
voor inlichtingen:

 

info@castricumvoorethiopie.nl