Verantwoording:

Inzake copyrights:
MOV Castricum levert de gebruikelijke inspanning om te voorkomen dat materiaal dat valt onder de bescherming van copyrights op deze website wordt gepubliceerd. Indien u constateert dat onverhoopt toch beschermd materiaal is gepubliceerd dan zal dit na uw kennisgeving  onmiddellijk verwijderd worden.

Disclaimer:
De MOV groep Castricum en  medewerkers daarvan zijn niet  aansprakelijk voor onverhoopte onjuiste vermeldingen op deze website en ook niet voor eventuele gevolgen die daaruit zouden kunnen voortvloeien.

Redactie adres:
 webredactie@castricumvoorethiopie.nl

Niet voor inhoudelijke vragen over projecten en organisatie.